sofaza-1

GID 993 Corner

GID-993 Chaise
Kích thước – Dimensions (cm):
3RA+C: 285L x 180D x 81H
2.5RA+C: 265L x 180D x 81H
2RA+C: 247L x 180D x 81H

Danh mục: .