sofaza-19

GID-8285

GID-8285
Kích thước – Dimensions (cm):
Ghế ba: 210L x 92D x 87H
Ghế hai: 147L x 92D x 87H
Ghế đơn: 84L x 92D x 87H

Danh mục: .