sofaza-17

GID-8232

GID-8232
Kích thước – Dimensions (cm):
Ghế ba: 193L x 87D x 84H
Ghế hai: 161L x 87D x 84H
Ghế đơn: 108L x 87D x 84H

Danh mục: .