sofaza-14

GID-6241

GID-6241
Kích thước – Dimensions (cm):
Ghế ba: 224L x 100D x 74H
Ghế hai: 168L x 100D x 74H
Ghế đơn: 112L x 100D x 74H

Danh mục: .