sofaza-13

GID-6223

GID-6223
Kích thước – Dimensions (cm):
Sofa 3 chỗ: 217L x 96D x 87H
Giường: 182L x 143W

Danh mục: .