sofaza-12

GID-6221

GID-6221
Kích thước – Dimensions (cm):
Ghế ba: 216L x 100D x 84H
Ghế hai: 175L x 100D x 84H
Ghế đơn: 216L x 100D x 84H

Danh mục: .