sofaza-8

GID-6187

GID-6187
Kích thước – Dimensions (cm):
Ghế ba bật: 175L x 92D x 95H
Ghế hai bật: 150L x 92D x 95H
Ghế đơn bật: 95L x 92D x 95H

Danh mục: .