sofaza-2

GID-1517

GID-1517
Kích thước – Dimensions (cm):
Ghế ba: 199L x 87D x 67H
Ghế hai: 148L x 87D x 67H
Ghế đơn: 97L x 87D x 67H

Danh mục: .